Оригінальний текст:

На горі, горі при монастирі,
Гей, дай, Боже!
Ой стоїть, стоїть нова капличка,
Коло каплички бідна вдовичка.
Ой стоїть, стоїть, Богу ся молить,
Богу ся молить, в землю ся дивить,
В землю ся дивить, з землей говорить:
Ой, земле, земле, ой, муравая!
Взялась у мене господаречка.
Ой візьми ж мене бідну вдовочку,
Бідну вдовочку, ой, сиріточку,
Най ся не мучу на сім світочку.
В мене діточки все дрібненькії,
Тяжко мені їх вигодувати.
Ще тяжше прийде їх вінувати.
Війшла вдовичка та й до церквочки:
Котра мужева, при передочку,
Бідна вдовичка все на задочку!
Як із щепочки цвіт опадає,
Так бідна вдова вік коротає.
Гей, дай, Боже!
Віншуємо вас, бідна вдово.
 Копіювати текст
 11

Трансліт:

Na gori, gori pru monasturi,
Gej, daj, Bozhe!
Oj stojit', stojit' nova kapluchka,
Kolo kapluchku bidna vdovuchka.
Oj stojit', stojit', Bogu sja molut',
Bogu sja molut', v zemlju sja duvut',
V zemlju sja duvut', z zemlej govorut':
Oj, zemle, zemle, oj, muravaja!
Vzjalas' u mene gospodarechka.
Oj viz'mu zh mene bidnu vdovochku,
Bidnu vdovochku, oj, suritochku,
Naj sja ne muchu na sim svitochku.
V mene ditochku vse dribnen'kiji,
Tjazhko meni jih vugoduvatu.
We tjazhshe prujde jih vinuvatu.
Vijshla vdovuchka ta j do cerkvochku:
Kotra muzheva, pru peredochku,
Bidna vdovuchka vse na zadochku!
Jak iz wepochku cvit opadaye,
Tak bidna vdova vik korotaye.
Gej, daj, Bozhe!
Vinshuyemo vas, bidna vdovo.
 Копіювати текст
 5