Оригінальний текст:

Вселенная, веселися!
Бог від Діви днесь родився
У вертепі між бидляти;
Там Христови поклін дати
Три царі, три царі приходять.

Ладан, миро, злото в дарі
Приносили там три царі
Народженому Цареви,
Всього світа Господеви
Віддати, віддати в покорі.

І пастирі прибігають
З сопілками, поклін дають,
Бо пізнали, що роджений –
Бог, з Марії воплочений
З чистої, чистої Дівиці.

І ангели припадають,
"Слава во вишних" співають
Народженому Дитяти,
Поспішають поклін дати
Богови, Богови у яслах.

Ти, Йосифе, не смутися:
Се Спаситель народився!
Тобі радість Він приносить,
Нам спасеннє всім голосить
Від нині, від нині до віка.

Ми пастирям вподобімся,
Родженому поклонімся.
Щоби зволив мир нам дати,
Смуток в радість заміняти
Віруючим, віруючим у Нього.
 Копіювати текст
 12

Трансліт:

Vselennaja, veselusja!
Bog vid Divu dnes' roduvsja
U vertepi mizh budljatu;
Tam Hrustovu poklin datu
Tru cari, tru cari pruhodjat'.

Ladan, muro, zloto v dari
Prunosulu tam tru cari
Narodzhenomu Carevu,
Vs'ogo svita Gospodevu
Viddatu, viddatu v pokori.

I pasturi prubigajut'
Z sopilkamu, poklin dajut',
Bo piznalu, wo rodzhenuj –
Bog, z Mariji voplochenuj
Z chustoji, chustoji Divuci.

I angelu prupadajut',
"Slava vo vushnuh" spivajut'
Narodzhenomu Dutjatu,
Pospishajut' poklin datu
Bogovu, Bogovu u jaslah.

Tu, Josufe, ne smutusja:
Se Spasutel' naroduvsja!
Tobi radist' Vin prunosut',
Nam spasennye vsim golosut'
Vid nuni, vid nuni do vika.

Mu pasturjam vpodobimsja,
Rodzhenomu poklonimsja.
Wobu zvoluv mur nam datu,
Smutok v radist' zaminjatu
Virujuchum, virujuchum u N'ogo.
 Копіювати текст
 13