Оригінальний текст:

На небі зірка ясна засяла
І любим світлом сіяє;
Хвиля спасення нам завитала,
Бог в Вифлеємі рождаєсь.
Щоб землю з небом в одно злучити,
Христос родився: Славіте!

В біднім вертепі, в яслах на сіні
Спочив Владика, Цар світа,
Отож до Него спішім всі нині,
Нашого жде Він привіта.
Спішім любови, тхом Го огріти,
Христос родився: Славіте!

Благослови нас, Дитятко Боже,
Дари нас нині любов’ю,
Най ціла сила пекла не зможе
Нас розділити з Тобою.
Благослови нас, ми Твої діти,
Христос родився: Славіте!
 Копіювати текст
 8

Трансліт:

Na nebi zirka jasna zasjala
I ljubum svitlom sijaye;
Hvulja spasennja nam zavutala,
Bog v Vufleyemi rozhdayes'.
Wob zemlju z nebom v odno zluchutu,
Hrustos roduvsja: Slavite!

V bidnim vertepi, v jaslah na sini
Spochuv Vladuka, Car svita,
Otozh do Nego spishim vsi nuni,
Nashogo zhde Vin pruvita.
Spishim ljubovu, thom Go ogritu,
Hrustos roduvsja: Slavite!

Blagoslovu nas, Dutjatko Bozhe,
Daru nas nuni ljubov’ju,
Naj cila sula pekla ne zmozhe
Nas rozdilutu z Toboju.
Blagoslovu nas, mu Tvoji ditu,
Hrustos roduvsja: Slavite!
 Копіювати текст
 9