Оригінальний текст:

Новая радість (2) світу ся з’явила:
Пречиста Діва (2) Сина породила.

У Вефлеємі (2) місті вельми рано
Витати Пана (2) пастирям казано.

Звізда услугу (2) тую відправляла,
Царів персидських (2) к Ньому проводжала.

Принесли Йому (2) ладан, миро, злато,
Взяли заплату (2) небесную за то.

Ірод лукавий (2) з того засмутився,
Що Царь предвічний (2) на світ народився.

Казав воякам (2) повсюди шукати,
В пень отрочата (2) дволітні стинати.

А Йосиф старець (2) Марію піймає
І до Єгипту (2) з Христом утікає.

Нехай же Ірод (2) вічно погибає,
Наш Царь роджений (2) всіх нас потішає.

Ми нині о Нім (2) радо веселімся,
Рождеству Його (2) низько поклонімся,

Щоби нам зволив (2) щасливий вік дати,
А по смерти з Ним (2) в небі царствувати.
 Копіювати текст
 12

Трансліт:

Novaja radist' (2) svitu sja z’javula:
Prechusta Diva (2) Suna porodula.

U Vefleyemi (2) misti vel'mu rano
Vutatu Pana (2) pasturjam kazano.

Zvizda uslugu (2) tuju vidpravljala,
Cariv persuds'kuh (2) k N'omu provodzhala.

Pruneslu Jomu (2) ladan, muro, zlato,
Vzjalu zaplatu (2) nebesnuju za to.

Irod lukavuj (2) z togo zasmutuvsja,
Wo Car' predvichnuj (2) na svit naroduvsja.

Kazav vojakam (2) povsjudu shukatu,
V pen' otrochata (2) dvolitni stunatu.

A Josuf starec' (2) Mariju pijmaye
I do Yeguptu (2) z Hrustom utikaye.

Nehaj zhe Irod (2) vichno pogubaye,
Nash Car' rodzhenuj (2) vsih nas potishaye.

Mu nuni o Nim (2) rado veselimsja,
Rozhdestvu Jogo (2) nuz'ko poklonimsja,

Wobu nam zvoluv (2) wasluvuj vik datu,
A po smertu z Num (2) v nebi carstvuvatu.
 Копіювати текст
 12