Оригінальний текст:

Тиха ніч, свята ніч!
Ясність б'є від зірниць.
Дитинонька Пресвята,
Така ясна, мов зоря,
Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!
Гей, утри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,
Ясний блиск з неба б'є,
В людськім тілі Божий Син
Прийшо нині в Вифлеєм
Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!
Зірка сяє ясна,
Потішає серця,
Величає Христа.
Дитя святе, як зоря,
Нам світи, зоря ясна!
 Копіювати текст
 8

Трансліт:

Tuha nich, svjata nich!
Jasnist' b'ye vid zirnuc'.
Dutunon'ka Presvjata,
Taka jasna, mov zorja,
Spochuvaye v tuhim sni.

Tuha nich, svjata nich!
Gej, utru sl'ozu z vich,
Bo Sun Bozhuj jde do nas,
Ciluj svit ljubov'ju spas,
Vitaj nam, svjate Dutja!

Svjata nich nastaye,
Jasnuj blusk z neba b'ye,
V ljuds'kim tili Bozhuj Sun
Prujsho nuni v Vufleyem
Wob spastu ciluj svit.

Tuha nich, svjata nich!
Zirka sjaye jasna,
Potishaye sercja,
Veluchaye Hrusta.
Dutja svjate, jak zorja,
Nam svitu, zorja jasna!
 Копіювати текст
 4