Оригінальний текст:

У Вифлеємі нині новина,
Пречиста Діва родила сина
В яслах сповитий поміж бидлями
Спочив на сіні Бог необ’ятий.

Мати Марія Сина леліє,
Йосип старенький пелени гріє.
О, Цар Всесвіту, земної волі
Благослови нам всім вічну долю.

А ясна зірка світу голосить:
Месія радість щастя приносить
До Вифлиєма спішім всі нині,
Бога вітаймо в бідній яскині.

За світлом зірки, десь аж зі сходу,
Йдуть Троє Царів княжого роду.
Золото в дари, кадило, миро,
Враз з серцем щирим, несуть офіру.

Вже херувимі славу співають,
Ангельські хори Царя вітають.
Пастир убогий несе що може,
Щоб одарити дитятко Боже.

Ісус малий ми небагаті
Золото в дари не можемо дати,
Ми дар цінний несем від миру,
Це віра серця і любов щира.
 Копіювати текст
 11

Трансліт:

U Vufleyemi nuni novuna,
Prechusta Diva rodula suna
V jaslah spovutuj pomizh budljamu
Spochuv na sini Bog neob’jatuj.

Matu Marija Suna leliye,
Josup staren'kuj pelenu griye.
O, Car Vsesvitu, zemnoji voli
Blagoslovu nam vsim vichnu dolju.

A jasna zirka svitu golosut':
Mesija radist' wastja prunosut'
Do Vufluyema spishim vsi nuni,
Boga vitajmo v bidnij jaskuni.

Za svitlom zirku, des' azh zi shodu,
Jdut' Troye Cariv knjazhogo rodu.
Zoloto v daru, kadulo, muro,
Vraz z sercem wurum, nesut' ofiru.

Vzhe heruvumi slavu spivajut',
Angel's'ki horu Carja vitajut'.
Pastur uboguj nese wo mozhe,
Wob odarutu dutjatko Bozhe.

Isus maluj mu nebagati
Zoloto v daru ne mozhemo datu,
Mu dar cinnuj nesem vid muru,
Ce vira sercja i ljubov wura.
 Копіювати текст
 12