Оригінальний текст:

Як ти звучиш калиново-дубово,
Рідна моя, моя матірна мово!
Слово м’яке, оксамитове, байкове,
Слово є дідове, слово є батькове.
Білодідове, Сивоконеве,
Чорноволове вже узаконене.
В соннім спокої вогонь твій ледь бився.
Але страху я тоді натерпівся!
З тої халепи не вийшли б ми зроду.
Кляпи, здавалось, в ротах у народу.
Та щоб підняти тебе із гробовищ,
Стали до ґерцю Жулинський, Грабович.
Щоб воскресити тебе з домовини,
В діло пішли каменюки й дубини.
Вороне чорний! Даремно ти крячеш.
Ріднеє слово жиє і є - бачиш!
Рідна моя українськая мова
Житиме вічно - кльова, фірмова!..
 Копіювати текст
 9

Трансліт:

Jak tu zvuchush kalunovo-dubovo,
Ridna moja, moja matirna movo!
Slovo m’jake, oksamutove, bajkove,
Slovo ye didove, slovo ye bat'kove.
Bilodidove, Suvokoneve,
Chornovolove vzhe uzakonene.
V sonnim spokoji vogon' tvij led' buvsja.
Ale strahu ja todi naterpivsja!
Z toji halepu ne vujshlu b mu zrodu.
Kljapu, zdavalos', v rotah u narodu.
Ta wob pidnjatu tebe iz grobovuw,
Stalu do ґercju Zhuluns'kuj, Grabovuch.
Wob voskresutu tebe z domovunu,
V dilo pishlu kamenjuku j dubunu.
Vorone chornuj! Daremno tu krjachesh.
Ridneye slovo zhuye i ye - bachush!
Ridna moja ukrajins'kaja mova
Zhutume vichno - kl'ova, firmova!..
 Копіювати текст
 10