Оригінальний текст:

Наче з поля чи з лугівки,
У розповні літа
Чую голос перепілки
З чебреців чи жита.
То говорить поле хлібне,
Луг, трава щовкова…
Найдзвінкіше слово рідне,
Найрідніша мова
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Nache z polja chu z lugivku,
U rozpovni lita
Chuju golos perepilku
Z chebreciv chu zhuta.
To govorut' pole hlibne,
Lug, trava wovkova…
Najdzvinkishe slovo ridne,
Najridnisha mova
 Копіювати текст
 3