Оригінальний текст:

Велична, щедра і прекрасна мова,
Прозора й чиста, як гірська вода, —
То України мова барвінкова, —
Така багата й вічно молода.
Вона, як ніжна пісня колискова,
Заходить в серце й душу з ранніх літ,
Ця мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине в свій стрімкий політ.
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Veluchna, wedra i prekrasna mova,
Prozora j chusta, jak girs'ka voda, —
To Ukrajinu mova barvinkova, —
Taka bagata j vichno moloda.
Vona, jak nizhna pisnja koluskova,
Zahodut' v serce j dushu z rannih lit,
Cja mova, nache ptashka svitankova,
Wo gordo lune v svij strimkuj polit.
 Копіювати текст
 5