Оригінальний текст:

В цей день св'ятковий
Я бажаю вам
Всміхатись так,
Щоб сонце радісно всміхалось
щоб квіти голови схиляли
щоб усі вічливо вітались
щоб на роботі вам співали солов'ї
щоб мир і злагода були в сім'ї
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

V cej den' sv'jatkovuj
Ja bazhaju vam
Vsmihatus' tak,
Wob sonce radisno vsmihalos'
wob kvitu golovu shuljalu
wob usi vichluvo vitalus'
wob na roboti vam spivalu solov'ji
wob mur i zlagoda bulu v sim'ji
 Копіювати текст
 2