Оригінальний текст:

Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця -
Не тільки у свято - щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров'я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Shanovni kolegu zhinochoji stati!
Buvajte zdorovi, buvajte bagati!
Muzhchunu nesut' vam i kvitu, j sercja -
Ne til'ku u svjato - wodnja, bez kincja.
Vam wuro bazhayem zdorov'ja micnogo,
Nadiji na krawe j pidtrumku vid Boga.
Haj uspihu vas u zhutti ne munajut'
I usmishku v vashuh ochah rozkvitajut'!
 Копіювати текст
 2