Оригінальний текст:

Мила, Кохана, Єдина,
Тебе лиш чекаю під зорями,
Шляхом Чумацьким, зорями зораним
До тебе спішу, Єдина.
Де ти, Кохана, Єдина, Мила,
Чи знайду тебе я, чи може впаду
На срібну дорогу від зорепаду
Усмішок твоїх, мила,
Єдина, Мила, Кохана,
Любов наша варта вічності.
Тобі лиш присягну у вірності,
Зоре моя кохана.
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Mula, Kohana, Yeduna,
Tebe lush chekaju pid zorjamu,
Shljahom Chumac'kum, zorjamu zoranum
Do tebe spishu, Yeduna.
De tu, Kohana, Yeduna, Mula,
Chu znajdu tebe ja, chu mozhe vpadu
Na sribnu dorogu vid zorepadu
Usmishok tvojih, mula,
Yeduna, Mula, Kohana,
Ljubov nasha varta vichnosti.
Tobi lush prusjagnu u virnosti,
Zore moja kohana.
 Копіювати текст
 3