Оригінальний текст:

Добрий ранок, мій сонячний круг! Привіт, мій милий зайчик! Бажаю тобі успіху!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Dobruj ranok, mij sonjachnuj krug! Pruvit, mij muluj zajchuk! Bazhaju tobi uspihu!
 Копіювати текст
 1