Оригінальний текст:

Хай ангел життя твоє оберігає, біда нехай тебе не знає, хай горе від тебе біжить, друзі нехай не кривдять. І що б усім ворогам на зло Тобі завжди у всьому везло!
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Haj angel zhuttja tvoye oberigaye, bida nehaj tebe ne znaye, haj gore vid tebe bizhut', druzi nehaj ne kruvdjat'. I wo b usim vorogam na zlo Tobi zavzhdu u vs'omu vezlo!
 Копіювати текст
 2