Оригінальний текст:

Новий Росіянин (НР) приїхав до Японії, там чисто все подивився, ну і нарешті пішов за сувенірами для братви. Заходить в магазин з оптикою,
Каже:- Дайте мені окуляри такі, щоб ні в кого з наших не було! Щоб здивувалися всі!
Продавець знаходить йому окуляри - так, начебто, нічого особливого, ціна тільки $ 10000.
- Ну, а що, тут, в натурі, таке особливе? - Говорить НР
- Це не прості окуляри - подивишся в них - всі люди голі ходять. Унікальна річ, 3 роки гарантії.
Ну НР зодягнув їх - дійсно все голі ходять. Зняв - назад усі одягнені.
- Приколюють мене твої окуляри, - говорить НР, - беру!
Ну вобщім кинув продавцю бабла пачку, окуляри взяв і полетів додому.
Летить значить в літаку, приколюється - одягне, то на стюардес потаращиться, то на пасажирів. Ну прилетів і коротше додому відразу погнав, їде значить по вулиці, в окуляри дивиться.
Доїхав додому, надів окуляри, заходить у спальню. Дивиться - на ліжку дружина з мужиком якимось, обидва голі. Зняв окуляри - знову дружина з мужиком голі. Знову одягнув, знову зняв - та ж картина. Напружився тут НР від цього і говорить:
- На блін японці! А казали 3 роки гарантії!
 Копіювати текст
 17

Трансліт:

Novuj Rosijanun (NR) prujihav do Japoniji, tam chusto vse poduvuvsja, nu i nareshti pishov za suveniramu dlja bratvu. Zahodut' v magazun z optukoju,
Kazhe:- Dajte meni okuljaru taki, wob ni v kogo z nashuh ne bulo! Wob zduvuvalusja vsi!
Prodavec' znahodut' jomu okuljaru - tak, nachebto, nichogo osobluvogo, cina til'ku $ 10000.
- Nu, a wo, tut, v naturi, take osobluve? - Govorut' NR
- Ce ne prosti okuljaru - poduvushsja v nuh - vsi ljudu goli hodjat'. Unikal'na rich, 3 roku garantiji.
Nu NR zodjagnuv jih - dijsno vse goli hodjat'. Znjav - nazad usi odjagneni.
- Prukoljujut' mene tvoji okuljaru, - govorut' NR, - beru!
Nu vobwim kunuv prodavcju babla pachku, okuljaru vzjav i poletiv dodomu.
Letut' znachut' v litaku, prukoljuyet'sja - odjagne, to na stjuardes potarawut'sja, to na pasazhuriv. Nu pruletiv i korotshe dodomu vidrazu pognav, jide znachut' po vuluci, v okuljaru duvut'sja.
Dojihav dodomu, nadiv okuljaru, zahodut' u spal'nju. Duvut'sja - na lizhku druzhuna z muzhukom jakumos', obudva goli. Znjav okuljaru - znovu druzhuna z muzhukom goli. Znovu odjagnuv, znovu znjav - ta zh kartuna. Napruzhuvsja tut NR vid c'ogo i govorut':
- Na blin japonci! A kazalu 3 roku garantiji!
 Копіювати текст
 8