Оригінальний текст:

Хочу хронічного здоров'я, прогресуючого щастя, рецидивуючого успіху, гіпертонічної зарплати, і вічно вагітного гаманця без загрози викидня!
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Hochu hronichnogo zdorov'ja, progresujuchogo wastja, recuduvujuchogo uspihu, gipertonichnoji zarplatu, i vichno vagitnogo gamancja bez zagrozu vukudnja!
 Копіювати текст
 1