Оригінальний текст:

Весняні дні! Святкові швидкоплинні.
Гомін лісів. Фіалок повінь синя.
У небі – сонця писанка гаряча.
Любові Вам! Добра і щастя!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Vesnjani dni! Svjatkovi shvudkoplunni.
Gomin lisiv. Fialok povin' sunja.
U nebi – soncja pusanka garjacha.
Ljubovi Vam! Dobra i wastja!
 Копіювати текст
 1