Оригінальний текст:

Я бажаю кохання,
Просто кохання…
… Божевільного наче гроза,
Необмеженого наче океан,
Щирого наче сонце
Та нескінченного як сам час!
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Ja bazhaju kohannja,
Prosto kohannja…
… Bozhevil'nogo nache groza,
Neobmezhenogo nache okean,
Wurogo nache sonce
Ta neskinchennogo jak sam chas!
 Копіювати текст
 1