Оригінальний текст:

Кохайте і будьте коханими
Відповідальність без любові робить людину Безцеремонною.
Справедливість без любові робить людину Критиком.
Виховання без любові робить людину Двоєдушною.
Розум бед любові робить людину Хитрою.
Привітність без любові робить людину Лицемірною.
Компетентність без любові робить людину Непоступною.
Влада без любові робить людину Деспотичною.
Віра без любові робить людину Фанатичною.
Честь без любові робить людину Пихатою.
Багатство без любові робить людину Жадібною.
Обовязовість без любові робить людину Дратівливою.
Є тільки одна велика перетворююча сила-ЛЮБОВ!!!
 Копіювати текст
 9

Трансліт:

Kohajte i bud'te kohanumu
Vidpovidal'nist' bez ljubovi robut' ljudunu Bezceremonnoju.
Spravedluvist' bez ljubovi robut' ljudunu Krutukom.
Vuhovannja bez ljubovi robut' ljudunu Dvoyedushnoju.
Rozum bed ljubovi robut' ljudunu Hutroju.
Pruvitnist' bez ljubovi robut' ljudunu Lucemirnoju.
Kompetentnist' bez ljubovi robut' ljudunu Nepostupnoju.
Vlada bez ljubovi robut' ljudunu Despotuchnoju.
Vira bez ljubovi robut' ljudunu Fanatuchnoju.
Chest' bez ljubovi robut' ljudunu Puhatoju.
Bagatstvo bez ljubovi robut' ljudunu Zhadibnoju.
Obovjazovist' bez ljubovi robut' ljudunu Drativluvoju.
Ye til'ku odna veluka peretvorjujucha sula-LJuBOV!!!
 Копіювати текст
 5