Оригінальний текст:

Солодкий щем твого цілунку
Я відчуваю на устах,
Ти, наче вільний гордий птах,
Несеш мені п'янкого трунку.
Лиш гаразди ти май від долі,
Врожайним був аби твій лан,
В житті будь не слуга, а пан,
Живи, як птах стрімкий, на волі.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Solodkuj wem tvogo cilunku
Ja vidchuvaju na ustah,
Tu, nache vil'nuj gorduj ptah,
Nesesh meni p'jankogo trunku.
Lush garazdu tu maj vid doli,
Vrozhajnum buv abu tvij lan,
V zhutti bud' ne sluga, a pan,
Zhuvu, jak ptah strimkuj, na voli.
 Копіювати текст
 2