Оригінальний текст:

Джерельний тихий спів води,
Безкрайнії степів простори,
І смерековії ліси,
Широкі плаї, круті гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з веселим внуком!
За бескиди й дніпровські схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
 Копіювати текст
 7

Трансліт:

Dzherel'nuj tuhuj spiv vodu,
Bezkrajniji stepiv prostoru,
I smerekoviji lisu,
Shuroki plaji, kruti goru!
Duhmjanuj hlib na rushnuku,
Gostunno rozprosterti ruku,
Wasluvu materi sl'ozu,
I didusja z veselum vnukom!
Za beskudu j dniprovs'ki shulu,
Za nash pisennuj slavnuj rid,
Za plomin' v kosah u kalunu,
I za chumac'kuj nebozvid!
Za nashu ridnu Ukrajinu,
Wo zbereglu za vsi viku -
Nuz'kuj uklin i truchi "SLAVA!"
Ukrajins'ki zahusnuku!
 Копіювати текст
 3