Оригінальний текст:

Хай добрий Ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Будьте завжди гарними і молодими,
Бажаними, добрими і простими.
Зажди усміхненими і милими,
Зажди коханими і єдиними.
 Копіювати текст
 6

Трансліт:

Haj dobruj Angel berezhe povik
Vogon' zori, wo doleju zovet'sja.
Zhuttja, nenache vushutuj rushnuk,
Bagrjancem kalunovum usmihnet'sja.
Nehaj voloshkamu cvitut' lita prekrasni,
Nehaj zdijsnjat'sja tusjachi bazhan',
Wob dolja daruvala til'ku wastja,
Ni grama bid, ni kapel'ku strazhdan'.
Bud'te zavzhdu garnumu i molodumu,
Bazhanumu, dobrumu i prostumu.
Zazhdu usmihnenumu i mulumu,
Zazhdu kohanumu i yedunumu.
 Копіювати текст
 3