Оригінальний текст:

Вітаю тих, хто здобуває "вищу" - від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки і в світлих головах примножаться знання.
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Vitaju tuh, hto zdobuvaye "vuwu" - vid vas zalezhut' majbuttja.
Nehaj micnum bude granit nauku i v svitluh golovah prumnozhat'sja znannja.
 Копіювати текст
 1