Оригінальний текст:

Вітаю Вас з національним святом – Днем незалежності України!
Хочу побажати Вам міцного здоров'я, добробуту, натхнення і плідної праці та привітати Вас уривком з віршу Тараса Григоровича Шевченка:
"Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога
За неї душу погублю."
 Копіювати текст
 5

Трансліт:

Vitaju Vas z nacional'num svjatom – Dnem nezalezhnosti Ukrajinu!
Hochu pobazhatu Vam micnogo zdorov'ja, dobrobutu, nathnennja i plidnoji praci ta pruvitatu Vas uruvkom z virshu Tarasa Grugorovucha Shevchenka:
"Ja tak jiji, ja tak ljublju
Moju Ukrajinu ubogu,
Wo proklenu svjatogo Boga
Za neji dushu pogublju."
 Копіювати текст
 5