Оригінальний текст:

Дитино кохана, сьогодні в життя
Ти йдеш зі шкільного порога,
Чекає тебе нелегка і складна
Життєва негладка дорога.
Вклонися доземно своїм вчителям,
Hе буде таких більше в тебе,
Бажаєм лиш добрих стрічати людей,
і чистого, ясного неба.
 Копіювати текст
 4

Трансліт:

Dutuno kohana, s'ogodni v zhuttja
Tu jdesh zi shkil'nogo poroga,
Chekaye tebe nelegka i skladna
Zhuttyeva negladka doroga.
Vklonusja dozemno svojim vchuteljam,
He bude takuh bil'she v tebe,
Bazhayem lush dobruh strichatu ljudej,
i chustogo, jasnogo neba.
 Копіювати текст
 2