Оригінальний текст:

Уночі прекрасний фей Прилетить to you today, Принесе Тобі троянд Й кльовий настій на all time!
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

Unochi prekrasnuj fej Pruletut' to you today, Prunese Tobi trojand J kl'ovuj nastij na all time!
 Копіювати текст
 1