Оригінальний текст:

8 Березня вже близько
Хай росте у тата піська
Довга-довга до коліна
груба-груба як поліно
буде мама наша рада
І подарка їй не надо.
 Копіювати текст
 2

Трансліт:

8 Bereznja vzhe bluz'ko
Haj roste u tata pis'ka
Dovga-dovga do kolina
gruba-gruba jak polino
bude mama nasha rada
I podarka jij ne nado.
 Копіювати текст
 1