Оригінальний текст:

Кохана, дай мені любові
В важку хвилину на підмогу,
Наснаги дай мені в роботі,
В імлі знов покажи дорогу,
Дай краплю радості в скорботі,
І силу дай, і дай любові.
 Копіювати текст
 3

Трансліт:

Kohana, daj meni ljubovi
V vazhku hvulunu na pidmogu,
Nasnagu daj meni v roboti,
V imli znov pokazhu dorogu,
Daj kraplju radosti v skorboti,
I sulu daj, i daj ljubovi.
 Копіювати текст
 2